Chirurgia Dentystyczna

  • przeszczepy bloków kostnych autogennych
  • osteodystrakcje
  • rekonstrukcje ubytków kostnych przy pomocy siatek tytanowych oraz materiałami allo i xenogenicznymi
  • rozszczepianie i poszerzanie wyrostka kostnego

Ciesielska-Nowak Joanna, Nowak Przemysław. Stomatologia
ul. Elizy Orzeszkowej 8, Andrespol

Prywatna praktyka stomatologiczna Natalia Ciesielska
ul. Rokicińska 134, Andrespol

Karo-Dental
Tuszyńska 4, Andrespol

Ekstra-Dent. NZOZ
Ul. Zródlana 5, Andrespol

Prywatna praktyka stomatologiczna Natalia Ciesielska
Rokicińska 134, 95-020 Andrespol