Chirurgia Dentystyczna

  • przeszczepy bloków kostnych autogennych
  • osteodystrakcje
  • rekonstrukcje ubytków kostnych przy pomocy siatek tytanowych oraz materiałami allo i xenogenicznymi
  • rozszczepianie i poszerzanie wyrostka kostnego